CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 400993-B-12
400993-B-12
Bachelor's Thesis Sociology Culture in Comparative Perspective
Course info
Course module400993-B-12
Credits (ECTS)12
CategoryBA (Bachelor)
Course typeThesis
Language of instructionEnglish
Offered byTilburg University; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences; TSB: Sociology; Sociology;
Is part of
B Sociology
B Sociology (International Sociology)
Contact personprof. dr. P.H.J. Achterberg
Lecturer(s)
Coordinator course
prof. dr. P.H.J. Achterberg
Other course modules lecturer
Academic year2018
Starting block
BLOK 3
Course mode
Full-time
RemarksThis information is not up to date. Check the Course Catalog 2019 or select the course via “Register”.
Registration openfrom 08/01/2019 up to and including 31/07/2019
Aims
De Bachelor's thesis is een proeve van wetenschappelijk kunnen op bachelor eindniveau. De studenten werken binnen een van de aangeboden thema's individueel aan een theoretisch-empirisch werkstuk. In de bachelor thesis formuleren de studenten (a) een wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevante probleemstelling, (b) formuleren ze hypothesen op grond van bestaande theorieën, (c) toetsen ze de hypothesen aan de hand van bestaande survey-data en geschikte methoden en technieken, en (d) formuleren ze algemene conclusies over de onderzoeksvragen en hypothesen. De onderzoeksvragen zijn beschrijvend en verklarend van aard. Er wordt gewerkt met verschillende data - waaronder de European Values Study (EVS), uit het Netherlands' Longitudinal Life-course Survey (NELLS), een ander grootschalig enquête-onderzoek of zelf verzamelde gegevens.

Leerdoelen
 • De student leert een sociologisch relevante onderzoeksvraag te formuleren die hij/zij beantwoordt door het uitvoeren van een kleinschalig empirisch onderzoek
 • De student leert gebruik te maken van theorieën door daar hypothesen van af te leiden
 • De student leert op een verantwoorde wijze concepten te operationaliseren
 • De student voert zelfstandig empirisch onderzoek uit op secundaire (of zelfverzamelde data), daarbij gebruikmakend van de relevante methoden en technieken voor sociaalwetenschappelijk onderzoek
 • De student leert de sociologisch-theoretische waarde van haar/zijn onderzoeksbevindingen
 • De student leert onderzoeksresultaten helder en logisch te rapporteren
Content
The main contents of the course are:
 • define what organizations are;
 • characterize the main aspects used to describe organizations (for example organizational structure, culture, technology, environment);
 • give an account of the core areas of interest in the organization studies field (like organizational change, power in organizations, impact of organizations on their environment etc.).
Type of instructions
Lectures, work groups & practicals
Type of exams
Written exam Open + MC Questions (80%), assignment (20%)

Compulsory Reading
 1. Rob J.G. Jansen & Maryse M.H. Chappin (eds), Themes in Organization Studies, Harlow: Pearson Custom, 2nd edition, 2010/2011, ISBN 978-1-84959-970-2.
 2. Reader Introduction OS (through blackboard, 10-ish English scientific papers).
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Other_1

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal