CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 325007-B-6
325007-B-6
Organization and Strategy
Course info
Course module325007-B-6
Credits (ECTS)6
CategoryBA (Bachelor)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byTilburg University; Tilburg School of Economics and Management; TiSEM: Management; TiSEM: Management;
Is part of
B Business Economics
B Tax Economics
B Economics and Business Economics
Contact persondr. A.E. Kramer
Lecturer(s)
Lecturer
A.W.C. Appels
Other course modules lecturer
Lecturer
J.L.M. Berns, MSc
Other course modules lecturer
Lecturer
J.M.M. Derks, MSc
Other course modules lecturer
Coordinator course
dr. A.E. Kramer
Other course modules lecturer
Lecturer
W.A. Stienstra, BSc.MSc
Other course modules lecturer
Starting block
SM 1
Course mode
Full-time
RemarksThis information is not up to date. Check the Course Catalog 2019 or select the course via “Register”.
Registration openfrom 14/08/2018 09:00 up to and including 31/07/2019
Aims
De cursus beoogt je inzicht te laten krijgen in het waarom en hoe van het bestaan van organisaties, vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Aan het eind van de cursus ben je in staat om:
  • het onderscheid tussen verschillende benaderingen van organisatie en strategie te begrijpen;
  • de aangeboden theoretische benaderingen en aanverwante begrippen van organisatie en strategie te kennen;
  • begrippen en theorieën te kunnen toepassen op bestaande organisaties en problemen in organisaties;
  • korte vraagstellingen of cases in de werkcolleges te kunnen oplossen met behulp van de theorieën;
  • mondeling verslag te doen van een project waarin literatuur kritisch onder de loep wordt genomen;
  • te reflecteren op het eigen functioneren in een team en groepsgedrag te analyseren.
Bijzonderheden
Organisatie en Strategie moet je hebben behaald, alvorens aan de BSc Thesis Management te mogen beginnen.
Content
Type of instructions
Hoorcolleges en werkcolleges
Type of exams
Teampresentaties, tussentoets, schriftelijk tentamen

Compulsory Reading
  1. Douma, S., and Schreuder, H., Economic Approaches to Organizations, Pearson Education, 2017, 6th edition.
  2. Alles wat op de hoorcolleges (inclusief gastcolleges) besproken wordt, behoort bovendien tot de tentamenstof. Niet alles staat in de slides die op Blackboard verschijnen.
Timetable information
325007-B-6|Organisatie en Strategie
Written test opportunities
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Written test opportunities (HIST)
Omschrijving/DescriptionToets/TestBlok/BlockGelegenheid/OpportunityDatum/Date
Midterm 20% / Midterm 20%MIDTERM_01SM 1117-10-2018
Schriftelijk 60% / Written 60%EXAM_01SM 1112-12-2018
Schriftelijk 60% / Written 60%EXAM_01SM 1214-01-2019
Required materials
-
Recommended materials
-
Tests
Written 60%

Midterm 20%

Assignments 20%

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal