Help
Onderwijscatalogus
Chronologisch overzicht examenprogramma 'B Econometrie en Operationele Research'
Startjaar 2020
Informatie over de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en Regels en Richtlijnen vind je hier
Jaar 1


Najaarssemester (1 september 2020 t/m 31 januari 2021)
Blok 1 (augustus 2020 - oktober 2020)
15 EC
35B113-B-6Inleiding Analyse en Kansrekening
Cursus in blok 1 en 2.
6 EC
35B203-B-6Lineaire Algebra
6 EC
35B208-B-0Improving Society Lab for EOR
Cursus in jaar 1 en 2 - zie cursus informatie.
0 EC
35B101-B-6Macro-Economie voor EOR
6 EC
Blok 2 (oktober 2020 - december 2020)
15 EC
35B105-B-6Analyse 1
6 EC
35B108-B-6Lineaire Optimalisering
6 EC
35B113-B-6Inleiding Analyse en Kansrekening
Cursus in blok 1 en 2.
6 EC
35B208-B-0Improving Society Lab for EOR
Cursus in jaar 1 en 2 - zie cursus informatie.
0 EC
PASS: Mentorprogramma
300318-B-0PASS-TiSEM for EOR
Mentorprogramma gericht op sociale cohesie, studiesucces en persoonlijke ontwikkeling.
0 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2021 t/m 31 augustus 2021)
Blok 3 (januari 2021 - maart 2021)
15 EC
35B107-B-6Analyse 2
6 EC
35B208-B-0Improving Society Lab for EOR
Cursus in jaar 1 en 2 - zie cursus informatie.
0 EC
35B301-B-6Micro-Economie voor EOR
6 EC
35B402-B-6Kansrekening en Statistiek
Cursus in blok 3 en 4.
3 EC
Blok 4 (maart 2021 - juni 2021)
15 EC
35B111-B-6Inleiding Econometrie
6 EC
35B114-B-6Inleiding Financiering en Actuariaat
6 EC
35B208-B-0Improving Society Lab for EOR
Cursus in jaar 1 en 2 - zie cursus informatie.
0 EC
35B402-B-6Kansrekening en Statistiek
Cursus in blok 3 en 4.
6 EC
PASS: Mentorprogramma
300318-B-0PASS-TiSEM for EOR
Mentorprogramma gericht op sociale cohesie, studiesucces en persoonlijke ontwikkeling.
0 EC
Keuzevakken: Workshop
E30148-B-0R Workshop
0 EC
Jaar 2


Najaarssemester (1 september 2021 t/m 31 januari 2022)
Compulsory Courses
30 EC
346022-B-6Computer Programming for EOR
6 EC
35B205-B-6Introduction Mathematical Economics
6 EC
35B209-B-6Communication and Information Skills
6 EC
35B501-B-6Statistics for Econometrics
6 EC
35B801-B-6Advanced Linear Algebra
6 EC
35B208-B-0Improving Society Lab for EOR
Course in year 1 and 2 - see course description.
0 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2022 t/m 31 augustus 2022)
Compulsory Courses
30 EC
350932-B-6Introduction Asset Pricing
6 EC
35B204-B-6Stochastic Operations Research Models
6 EC
35B206-B-6Econometrics
6 EC
35B208-B-6Improving Society Lab for EOR
Course in year 1 and 2 - see course description.
3 EC
35B601-B-6Differentiation and Integration Theory
6 EC
Jaar 3


Najaarssemester (1 september 2022 t/m 31 januari 2023)
Compulsory Courses
6 EC
360029-B-6Philosophy of Science and Statistics
6 EC
Compulsory Optional Courses: Cluster A
Select 30 ECTS from all subjects in cluster A in semester 1 and/or 2, select at least 1 course from each type (EME, BAOR, QFAS).
18 EC
35V3A1-B-6Computational Aspects in Econometrics
6 EC
35V5A1-B-6Quantitative Finance
QFAS
6 EC
35V5A2-B-6Data Analytics for Non-Life Insurance
QFAS
6 EC
35V5A3-B-6Combinatorial Optimization
BAOR
6 EC
35V5B2-B-6Games and Economic Behavior
EME
6 EC
Compulsory Optional Courses: Study Abroad
Going abroad is optional. Your studies abroad will replace part of your program. There are specific requirements. See course or program description. Students need to follow one or two Philosophy courses, two or three EOR courses and one Elective course abroad.
30 EC
3BEABR-B-30Study Abroad
30 EC
Free Electives
Whole year, in total 6 ECTS in sem. 1 and/or sem. 2. There are specific requirements for this course. See for more information the course description.
6 EC
3BC000-B-6Elective(s) BSc EOR
6 EC
Career Development for EOR
E30120-B-0Career Development BSc EOR
Personal development, study skills and job market (not compulsory but highly recommended).
0 EC
Optional Courses: Workshop
E30152-B-0Software Workshops
0 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2023 t/m 31 augustus 2023)
Compulsory Courses
18 EC
300TET-B-12BSc Thesis Econometrie & Oper.Research
A Bachelor's Thesis can be written both in the spring and in the fall semester.
12 EC
360020-B-6Filosofie van Eco. en Economische Ethiek
6 EC
Compulsory Optional Courses: Cluster A
Select 30 ECTS from all subjects in cluster A in semester 1 and/or 2, select at least 1 course from each type (EME, BAOR, QFAS).
12 EC
35V3A6-B-6Analytics
EME
6 EC
35V3A3-B-6Operations Research Methods
BAOR
6 EC
35V3A4-B-6Inventory and Production Management
BAOR
6 EC
35V3A5-B-6Auctions, Bargaining and Networks
EME
6 EC
35V6A3-B-6Life Insurance
QFAS
6 EC
Free Electives
Whole year, in total 6 ECTS in sem. 1 and/or sem. 2. There are specific requirements for this course. See for more information the course description.
3BC000-B-6Elective(s) BSc EOR
6 EC
Career Development for EOR
E30120-B-0Career Development BSc EOR
Personal development, study skills and job market (not compulsory but highly recommended).
0 EC
Optional Courses: Workshop
E30152-B-0Software Workshops
0 EC
Help