Help
Onderwijscatalogus
Chronologisch overzicht examenprogramma 'Master Leraar VHO in Filosofie'
Startjaar 2020
Informatie over de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en Regels en Richtlijnen vind je hier
Jaar 1


Najaarssemester (1 september 2020 t/m 31 januari 2021)
Verplichte Vakken
30 EC
995012-M-6Algemene didactiek
6 EC
995014-M-6Vakdidactiek filosofie
6 EC
995145-M-15Didactische Orientatiestage & OiDS (FIL)
15 EC
995018-M-3Didactisch Leeronderzoek
3 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2021 t/m 31 augustus 2021)
Verplichte Vakken
30 EC
995023-M-3Masterclasses
3 EC
995144-M-9Didactisch Lesontwerponderzoek (FIL)
9 EC
995143-M-18Didactische Verdiepingsstage (FIL)
18 EC
Help