Help
Onderwijscatalogus
Chronologisch overzicht examenprogramma 'M Medische Psychologie'
Startjaar 2020
Informatie over de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en Regels en Richtlijnen vind je hier
Jaar 1


Najaarssemester (1 september 2020 t/m 31 januari 2021)
Verplichte vakken
30 EC
500819-M-15Ziekteleer
15 EC
500825-M-3Medical Psychology: Theory & Research
3 EC
500829-M-6Diagnostiek medische psychologie
6 EC
500835-M-6Pediatrie en Pediatrische psychologie
6 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2021 t/m 31 augustus 2021)
Verplichte vakken
30 EC
500828-M-6Klinische neuropsychologie
6 EC
500830-M-6Behandelingsmethoden en klinische vaard.
6 EC
500832-M-6Psychosomatic Models of Explanation
6 EC
500836-M-6Psychofarmacologie Medische Psychologie
6 EC
500859-M-6Medical Psychology-3: Adv. Scient.Skills
6 EC
Jaar 2


Najaarssemester (1 september 2021 t/m 31 januari 2022)
Verplichte vakken
30 EC
500833-M-36Klinische stage Medische psychologie
Gehele 2de jaar
18 EC
500996-M-24Master thesis Medische psychologie
Gehele 2de jaar
12 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2022 t/m 31 augustus 2022)
Verplichte vakken
30 EC
500833-M-36Klinische stage Medische psychologie
Gehele 2de jaar
18 EC
500996-M-24Master thesis Medische psychologie
Gehele 2de jaar
12 EC
Help