Help
Onderwijscatalogus
Chronologisch overzicht examenprogramma 'PM Bestuurskunde'
Startjaar 2020
Informatie over de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en Regels en Richtlijnen vind je hier
Jaar 1


Najaarssemester (1 september 2020 t/m 31 januari 2021)
Verplichte vakken
24 EC
600235-B-6Bestuurlijke netwerken en instituties
6 EC
630030-B-6Economische theorie & overheidsfinancien
6 EC
630033-B-6Policy Analysis in Public Administration
6 EC
630837-B-0Taaltoets Engels
0 EC
660437-B-6Political Science
6 EC
Cluster K
Kies voor 6 ECTS uit alle vakken behorende tot cluster K in najaars- of voorjaarssemester
6 EC
630018-B-6Transboundary and Multi-level Governance
6 EC
660412-B-6Overheidsmanagement
6 EC
Voorjaarssemester (1 februari 2021 t/m 31 augustus 2021)
Verplichte vakken
30 EC
630027-B-6Introduction to Eur. Governance (6 EC)
6 EC
630229-B-6Toezicht, resultaat en verantwoording
6 EC
630232-B-6Philosophy of Administration Studies
6 EC
630808-B-6Besturen in de rechtsstaat
6 EC
660449-B-6BO 3: kwantitatief onderzoek
6 EC
Verplichte keuzevakken
Kies voor 6 ECTS uit alle vakken behorende tot cluster Verplichte keuzevakken in najaars- of voorjaarssemester
620223-B-6Rechtsbesch. tegen de overheid: 6 ECTS
6 EC
660411-B-6Markt, overheid en middenveld
6 EC
Help